Remote Playful Learning
Onderzoek naar goed onderwijs op afstand voor jonge kinderen

Hoe krijg je informatie bij kinderen die niet kunnen lezen en die niet weten hoe online vergadertools werken? Hoe vervang je fysiek spel en contact met hun leeftijdsgenootjes? En waar haal je thuis leermaterialen vandaan waar ze zich in klaslokalen volledig op uit kunnen leven? Met masterstudenten Leren & Innoveren van Fontys Hogescholen Kind & Educatie zijn we dit onderwerp volledig gaan doorgronden en zijn we op zoek naar de juiste tools voor afstandsonderwijs voor kleuters en peuters. Om ze een vergelijkbare leerervaring als op school te geven.

We testen online speelpleinen om met je leeftijdsgenootjes te communiceren, materialendozen van de leerkracht zodat iedereen hetzelfde in huis heeft en knuffels die aanvoelen hoe het met je gaat en je een seintje geven als je moet gaan knutselen. Onze ervaringen met verschillende leeftijdsgroepen en uiteenlopende vormen van onderwijssystemen zorgt voor een brede benadering van het onderwerp. Want afstandsonderwijs lijkt nu heel actueel door de lockdowns, maar komt in veel meer situaties voor. Bijvoorbeeld voor kinderen met een (langdurig) ziekte of wanneer de ouders expat zijn en veel reizen. Dat maakt dit onderzoek relevant voor de lange termijn.

Een combinatie van fysiek en digitaal, gemakkelijk in het gebruik en goed te verdelen over een lesdag. De ouders vol plezier laten bijdragen aan de ontwikkeling van hun kind, ondersteund door de leerkracht. Zo blijft leren leuk, ook op afstand.

De conclusies tot nu toe wijzen op een mogelijke sleutelrol die bij de ouders ligt. Het ontbreekt hen vaak aan de juiste materialen en ze kunnen niet allemaal de structuur geven die op een dag nodig is voor de kinderen. Het is soms lastig om te bevatten dat spelen ook wezenlijk onderdeel van het leren is. Samen de meest fantastische bouwwerken maken. Leren om te gaan met iemand die je toren opeens omgooit.

De masterstudenten zijn nu bezig met de doorontwikkeling, wij begeleiden het hele project. De focus ligt op het creëren van iets dat werkt voor leerkracht, leerling én ouder. Een combinatie van fysiek en digitaal, gemakkelijk in het gebruik en goed te verdelen over een lesdag. De ouders vol plezier laten bijdragen aan de ontwikkeling van hun kind, ondersteund door de leerkracht. Zo blijft leren leuk, ook op afstand.

Meer
projecten