Brainy
Online tool voor informatievaardigheden

Kinderen worden overspoeld met informatie. Vaardigheden om daar op een goede manier mee om te gaan zijn belangrijker dan ooit. En dat zal er in de toekomst niet minder op worden. Daarom hebben we samen met Bibliotheek Eindhoven deze vrolijke, online onderzoekstool voor in de klas ontwikkeld. Brainy is het resultaat van uitgebreid onderzoek op scholen en brainstormsessies met experts uit het onderwijs.

Het is best moeilijk om de juiste informatie te zoeken, te selecteren en te gebruiken. Zeker als er steeds meer informatie is die niet helemaal klopt. Door het gebruik van Brainy wordt het ontwikkelen van die vaardigheden onderdeel van de dagelijkse lesstof. Iedereen heeft een eigen manier van iets onderzoeken en Brainy maakt het logisch om met informatie om te gaan. De werkwijze sluit aan op het stappenplan voor onderzoek ‘The Big Six’.

Brainy is snel, compleet en gemakkelijk in gebruik.

Het leert de kinderen ordenen, bronnen te selecteren, informatie te beoordelen en delen en te reflecteren op wat ze gedaan hebben. En geeft de leerkracht aanleiding om over het nut van die vaardigheden te praten. Zo schept Brainy een onderzoekend leerklimaat voor leerling en leerkracht samen.

Kijk de film!
Het resultaat van uitgebreid onderzoek en simpel in gebruik.

Meer
projecten