Wat we doen

Wij willen erfgoed, cultuur en educatie leuker, gaver en toegankelijker maken. Vernieuwen en experimenteren om vooruitgang te boeken. In de klas, buiten of in een museum. Voor kinderen en volwassenen, leerlingen en bezoekers, leraren en directeuren. Dat doen we op verschillende manieren, maar altijd door gebruik te maken van technologische hulpmiddelen die het onderwerp tot leven brengen. Met de denkwijze van ontwerpers en een frisse blik op de situatie zien we altijd nieuwe mogelijkheden. Die we vervolgens samen tot werkelijkheid maken.

Ons aanbod is verdeeld over vier pijlers:
Erfgoed, Musea, Scholen en BIU Lab.

Erfgoed

Door slim gebruik te maken van digitale hulpmiddelen laten we het verleden tot leven komen in het heden. We vertalen op vernieuwende wijze de verhalen die verscholen zitten in erfgoed. Ontwerpen educatieve programma’s vol actie en avontuur. Hierbij houden we rekening met alle lagen van het bijbehorende thema. We zorgen ervoor dat het boeiend en uitdagend is voor jong en oud. En dat deelnemers altijd een actieve rol spelen in onze projecten. Want in iedereen schuilt een archeoloog, curator of onderzoeker.

Door onze educatieve ervaring weten we te prikkelen en de aandacht vast te houden met programma’s die we op maat maken. Permanent of tijdelijk. Toeschouwers worden deelnemers, dan komt een onderwerp echt binnen en blijft het hangen. Zo slaan we bruggen tussen het erfgoed, de betrokken partijen die er alles van weten en scholen die een lesprogramma nodig hebben. We weten leerlingen en bezoekers te verbazen en te verbinden. Alles wat we bedenken werken we van A tot Z uit, van films tot 3D audiobeleving en van lesmateriaal tot virtuele animaties.

Naar projecten

Musea

Hoe trek je de aandacht van potentieel publiek? Maak je een kunsttentoonstelling interessanter voor jongeren? Of prikkel je bezoekers met extra voorkennis over een expositie? Het zijn vragen waar veel musea mee bezig zijn. Door onze jarenlange ervaring met cultuureducatie, kennis van uiteenlopende mediatoepassingen en breed creatieve netwerk geven wij hier een passend antwoord op. We weten te verwonderen en inspireren en laten ons niet beperken door de muren van het museum.

Op speelse wijze voorzien we een onderwerp van diepgang en een bredere context. We willen compleet, vernieuwend en verrassend werk afleveren door een nauwe samenwerking met onze opdrachtgever. Door onze visie te combineren met de interne kennis van een museum, de werknemers en vrijwilligers gaat er vaak een schat aan informatie open. Want ieder museum herbergt talloze verhalen die wij vol overgave willen doorgronden en overbrengen.

Naar projecten

Scholen

Onze ervaring van de afgelopen jaren zetten we in om het onderwijs als geheel een boost te geven. Want net als kinderen hebben ook volwassenen hele goede ideeën. Het vertalen van die ideeën naar praktijk doen we op verschillende niveaus, zowel voor leerkrachtenteams als voor (bovenschoolse) besturen. We ondersteunen bij Cultuur met Kwaliteit-trajecten en ontwikkelen bovenschoolse projecten, altijd met een oog op kennisdeling tussen leerkrachten en scholen. Een duurzame samenwerking met onze opdrachtgevers is daarbij ons streven.

Technologische snufjes en nieuwe hulpmiddelen kunnen niet alleen gebruikt worden om beter les te geven. Ze kunnen ook helpen met het ontwikkelen van nieuwe ideeën, of een verfrissende blik geven op de dagelijkse omgeving. Hiervoor bieden we diverse op maat gemaakte programma’s aan. We maken gebruik van toepassingen als Virtual Reality, Augmented Reality, de 360 graden camera, online tools en praktische digitale hulpmiddelen. Die zetten we op creatieve en innovatieve wijze in binnen onze educatietrajecten. Door direct te laten zien wat de mogelijkheden zijn ervaren docenten, directies en besturen dat hun toekomstdromen of beleid binnen handbereik liggen. En een verrijking vormen voor dat wat het onderwijs drijft: het vergroten van de wereld van kinderen.

Naar projecten

BIU Lab

Soms krijgen we vragen die verre van concreet zijn. Wilde ideeën die leven bij leerkrachten, bestuurders of onderwijsontwikkelaars. Dankzij onze brede educatieve voorkennis en creatieve inzet van technologische hulpmiddelen en ontwerpmethodieken, weten wij die wilde ideeën in de juiste vorm te gieten. Maar niet zonder eerst uitgebreid onderzoek te doen. We verkennen de grenzen van ons eigen kunnen en verleggen ze met alle liefde door in het diepe te springen. Ons eigen laboratorium staat symbool voor hoe wij tegen vernieuwing aankijken: plaats iets buiten de bestaande context en kijk naar de mogelijkheden of gebruik de context juist extra om nog meer te verwonderen en te verrijken.

Zo ontwikkelden we prototypes voor verschillende toepassingen. Soms fysiek, soms digitaal. Van meubel tot softwareprogramma. We brachten gamecomputers mee het onderwijs in en experimenteren met geluid, licht, filmtechnieken en verschillende soorten camera’s. Niet alleen om mooie dingen te maken, maar ook om confronterende feedback te geven. Brainy, de online tool voor informatievaardigheden, zag het levenslicht en leert kinderen om te gaan met onbeperkte informatie. We adviseren vanuit onze ontwerpersrol schoolbesturen en werken samen met onderzoeksafdelingen van Fontys Hogescholen. Met een frisse blik benaderen we thema’s conceptueel. Door de langere looptijd kunnen we onze eigen expertise verder uitdiepen en onze ervaring op educatiegebied nog breder inzetten.

Naar projecten