Graven naar de graven
Leerlingen worden opeens zelf archeoloog

Een verstrooide archeoloog (acteur Steye van Dam) heeft hulp nodig, dus vraagt zijn dochter de klas om hulp. Met deze film begint dit avontuurlijke lespakket dat draait om de archeologische opgravingen bij het kasteel van Weert.

Het interactieve lespakket kwam tot stand na uitgebreide gesprekken met archeologen, enthousiaste vrijwilligers en culturele instellingen in de gemeente Weert. Zo’n 60 klassen zijn er vervolgens een aantal weken enthousiast mee aan de slag gegaan. De film zorgt voor een warme start, de kinderen krijgen de nodige achtergrondinfo en een echte persoonlijke dossiermap die ze herkennen uit de film. Speciaal voor hen gemaakt door de archeologendochter. De map zit vol aantekeningen van haar vader en drie belangrijke opdrachten. De belangrijkste is het maken van een graafplan: geef met stickers aan waar de archeologen volgens jou moeten gaan graven. Met dit plan gingen ze naar de graafplaats waar ze samen met de archeologen hun avontuurlijke plannen werkelijk mochten uitvoeren. Van theorie naar praktijk met de nodige voorkennis. Als verrassing herkenbare elementen op het terrein die ze eerder in de klas gebruikt hebben bij het maken van hun graafplan. Iets dat zorgt voor trots en herkenning. En heeft de archeoloog wel antwoord op al hun vragen?

Het tweede deel van ‘Graven naar graven’ borduurt hier op verder. De opgraving is klaar, maar wat gebeurt er met de zaken die uit de grond gekomen zijn? De route van gevonden voorwerp naar museum begint weer op school, met een filmpje van de verstrooide archeoloog. De hoofdvraag is: wat maakt iets museumwaardig? Want alles wat nu gevonden wordt is vroeger per ongeluk kwijtgeraakt. Daarom worden de leerlingen uitgedaagd om te bepalen welke spullen van nu over 300 jaar in een museum kunnen komen. Wat maakt iets interessant genoeg om in de toekomst tentoon te stellen? Ook hier hoort een uitgebreid lespakket bij. Ze moeten aan de hand van een gedetailleerd objectpaspoort een echte curator overtuigen van de waarde van hun spullen. En ze worden uitgedaagd om vragen te stellen. Waarom zijn de zaken die nu in het museum liggen eigenlijk zo belangrijk? Zo komt vanzelf een dialoog op gang tussen de leerlingen en de curator.

Kijk de film!
De twee delen van ‘Graven naar graven’ vormen met elkaar een compleet verhaal over archeologie en erfgoed. Over de waarde van het verleden voor nu en voor de toekomst. De filmpjes en lespakketten maken het tot een interactief en kloppend geheel. Ieder deel is ook afzonderlijk te gebruiken en het concept kan met het grootste gemak aangepast worden aan lokale omstandigheden.
Meer
projecten