De waarheid van het verleden
VR-game over archeologische opgravingen in Brandevoort

Giel Pollemans is docent en bewoner van de nieuwbouwwijk Brandevoort in Helmond. Zijn ambitie: de bewoners kennis laten maken met het bijzondere verleden van de plek. Op een speelse en vernieuwende manier voor kinderen en volwassenen.

Samen met Giel en stadsarcheoloog Theo de Jong ontwikkelden we het tweedelige concept ‘De waarheid van het verleden’. Leerkrachten van vrijwel alle scholen in de wijk dachten in klankbordgroepen mee over de praktische uitwerking. Zo werd het project voor de kinderen een interactieve real-life-game die gebruik maakt van Virtual Reality en voor volwassenen een videorondleiding met behulp van QR-codes. Deze IZI-travel route leidt je exact over de plekken waar de archeologische vondsten opgegraven zijn, door de code te scannen krijg je een verhaal van de stadsarcheoloog te horen.

Het spannende VR-spel is geschikt voor bovenbouw leerlingen van het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Top secret dossiers onthullen geheimen over opgravingen, zo ontdekken de groepjes steeds meer. Maar pas op, er is ook valse informatie in omloop. Wie ontmaskert de leugens? Aanwijzingen en beelden uit het verleden zijn in de VR-wereld te zien, zo komt het vroegere Brandevoort echt tot leven.

Kijk de film!
We mochten rondrennen met VR-brillen en zagen van alles. Je hebt geen idee wat er in de grond onder je voeten zit!
Leerling
Carolus Borromeus College
Kijk de film!
Door met veel verschillende partijen samen te werken aan een project brengen we verschillende expertisegebieden samen. Door dat in goede banen te leiden wordt iets altijd beter. Daarnaast vergroten we op deze manier het draagvlak in de omgeving, want het is altijd mooi om ergens aan bijgedragen te hebben.
Meer
projecten