Prototypes
Van wild idee tot praktische uitvoering

Heb je als leerkracht een goed idee voor een app of softwareprogramma? Alleen geen flauw benul over hoe je dat moet aanpakken? Wij helpen je maar al te graag om innovatieve ideeën ook daadwerkelijk uit te voeren, want voor ieder plan kennen wij wel een maker. Zodat wat je bedenkt, ook echt kan worden gebruikt in de klas. We willen innoveren met kleine stapjes waar we van leren en de kosten van de ontwikkeling zo laag mogelijk houden. Dankzij ons uitgebreide netwerk kunnen we iedere volgende stap faciliteren en uitwerken.

Zo maakten we al een spel dat on- en offline gespeeld wordt om de woordenschat te vergroten. Wat begon met dobbelstenen en tekeningen is uitgegroeid tot een uitdagend spel vol filmpjes en opdrachten. De dobbelstenen spelen nog steeds een belangrijke rol.

Tijdens een eerder project hebben we een schoolomgeving met een 360 graden camera gefilmd vanuit het perspectief van een vierjarige. Een klein experiment met grote gevolgen. Door met een VR-bril op de wereld zo te bekijken, zie je opeens wat voor impact de onderwijsleeromgeving en acties van volwassenen hebben op de kinderen.

Dit virtuele 360 graden concept hebben we, in samenwerking met intern begeleider Astrid Majoor, nu toegepast in onderzoek naar de begeleiding van docenten. De camera valt niet op voor de leerlingen, zodat ze zich niet anders gaan gedragen. En de beelden bieden leerkrachten en interne begeleiders enorm veel input voor feedback op het lesgeven. Het virtueel herbeleven van de lessen en het analyseren van de beelden zorgt voor enorm veel persoonlijke reflectie. Daarnaast heb je opeens ogen in je rug, want met de 360 graden camera zie je voor én achter je wat er gebeurt.

We helpen je idee verder uit te werken en nog meer vorm te geven. Vervolgens bedenken we samen welke techniek het beste past bij het plan. Tijdens het ontwikkelen zijn we constant aan het testen, zodat we direct kunnen bijstellen waar dat nodig is. En voor je het weet gebruik je dat ooit zo rare idee van je opeens tijdens je lessen.

Meer
projecten